Program oslav 90.výročí založení gymnázia v České Třebové
                  17.-19. září 1999

17.9.1999 /pátek/ 09.00 Sportovní utkání žáků školy
13 - 18 Prezentace účastníků
Den otevřených dveří
Program v areálu školy s hudbou
Beseda s horolezci
19,30 Divadelní představení pro absolventy školy a veřejnost
18.9.1999 /sobota/ 08 - 12 Doprovodné akce v areálu školy
Den otevřených dveří
Sportovní utkání absolventů školy
Vysazení stromu na Tyršově náměstí
Beseda s Prof. Dr. Petrem Sgallem
Módní přehlídka SPŠT
14.00 Slavnostní zahájení oslav v areálu školy
14,15 Průvod absolventů městem
14,45 - 16 Program v budově a okolí školy
od 17.00 Setkání absolventů podle ročníků
19.9.1999 /neděle/ 09 - 10 Promenádní koncert
12. - 24. září vernisáž 10.00 Výstava obrazů učitelů a absolventů školy v galerii Ještěr /naproti gymnazia/,
popř. v Dělnickém domě